Skip to the content

MMA-Electrodes Hardfacing

Below are our electrodes for hardfacing.

Click on the product to see data sheet!

Meltolit 307 E

Austenitisk Cr-Ni-Mn högutbyteselektrod för sammanfogning mellan höglegerade stål och kolstål eller låglegerade stål. Används främst som uppbyggnad och mellanlager vid hårdpåläggning. Slitagebeständiga påsvetsningar på räls, krossplattor, glidytor.

Meltolit 71160 E

Allroundelektrod med högt kromkarbidinnehåll för slitstarka påsvetsningar. Påsvetstning på maskindelar som utsätts för kraftigt nötande slitage och tryckpåkänning. Sandtransportörer, blandarskruvar, blandarblad, skopor, skoptänder, kross-rivartänder.

Meltolit 7100 E

Rutil hårdpåläggningselektrod för maskindelar och konstruktion. Mycket goda svetsegenskaper vilket gör den enkel att använda för allmänna hårdpåläggningsarbeten.

Meltolit 7110 E

Basisk elektrod för hårdpåsvetsning för uppbyggnad av slitdelar på detaljer utsatta för nötning och slagpåkänning. Tänder, glidtransportörer, slagor, krosshammare, smidesverktyg, pressverktyg.

Meltolit 7120 E

Reparationelektrod med rutil beläggning för hårdpåsvetsningar av verktygstål eller tillverkning av verktyg av olegerat eller låglegerat stål. Stans eller pressverktyg i bilindustrin och i verktygsindustrin. Tillverkning av mejslar och andra eggverktyg.

Meltolit 7125 E

Meltolit 7140 E

Meltolit 7150 E

Reparationselektrod för påsvetsning av snabbstål samt tillverkning av skärverktyg kallt eller varmt arbetande, svarvstål, brotschar, pressverktyg, borr, fräsar, varmpressverktyg.

Meltolit 7160 E

Allroundelektrod för slitstarka påsvetsningar. Påsvetsning på maskindelar som utsätts för ordinärt slitage.

Meltolit 7170 E

Rutilbasisk värmebeständig elektrod för påsvetstning av varm-och kallbearbetande stål. Tillverkning eller reparation av varmbearbetningsstål, pressverktyg, smidesverktyg, påsvetsning av maskindelar utsatta för nötning, oxidation och korrosion. Smidesverktyg, varmbearbetningsstål, pumprotorer,ventiler. Lämplig för sprickfria svetsningar på detaljer som utsätts för kraftiga värmepåkänningar och kemiska attacker.

Meltolit 71180 E

Påsvetselektrod med 190% utbyte och slitbeständighet upp till 450°C

Meltolit 7180 E

Påsvetselektrod med 240% utbyte med slitagebeständighet upp till 600 C. Påsvetsning av krosständer, uppbyggnad av motstål, krossrullar, skrapor, pressar, fläktvingar, transportskruvar, jordbearbetningsverktyg och borrutrustning.

Meltolit 7200 E

Slitagebeständiga påsvetsningar av gjutstål och låglegerade stål. Påsvetning av maskiner, tänder, skopor, skruvar, blandarblad.

Meltolit 7210 E

Slitstark påsvetselektrod med högt volframkarbidinnehåll. Uppbyggnad och Hårdpåläggningar på delar utsatta för mycket kraftigt abrasivt slitage. Inom industrier med kol, koks eller slagg, på slagborrutrustningar, griptänder, fläktar, blästerutrustningar och valsar samt detaljer som där man eftersträvar en rå yta med god gripförmåga under svåra påkänningar. Oljeindustri, tillverkningsindustri, gruvindustri, gruvindustri, kolhantering.

Meltolit 600 E HRT

Tubelektrod som har samma egenskaper som Meltolit 71160 E.

Meltolit Co1 E

Koboltlegerad hårdsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosionspåkänningar, oxidation, värme och slitage. Ventiler, blandarskruvar, varmklippverktyg, gjutdetaljer, klippegg.

Meltolit Co6 E

Koboltlegerad hårdsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosionspåkänningar, oxidation, värme och slitage. Ventiler, blandarskruvar, varmklippverktyg, gjutdetaljer, klippegg.

Meltolit Co12 E

Kobolt-Cr-Volframlegerad hårdsvetselektrod med hög värmebeständighet och med utsökta egenskaper mot friktion. Speciellt lämplig för detaljer utsatta för värmeshock, erosion, korrosion och temperaturslitage. För detaljer i miljöer med gas, ånga och hög syrahalt. För hårdpåläggning på extrudorskruvar, varmklippverktyg, dragverktyg och lagerytor.

Meltolit Co21 E

Kobolt-Cr-Mo legerad hårdsvetselektrod med hög varmhållfasthet för påsvetsning av detaljer som utsätts för temperaturväxlingar, värmepåkänningar, tryck och slag. Används på varmbearbetningsverktyg såsom skänkverktyg, varmhåldorn och varmklippverktyg.